Logo

Působnost spolku

V souladu se svým posláním Spolek zejména:

01Napomáhá svou činností ke sblížení národů a k všestrannému rozvoji vzájemného porozumění a obchodu mezi občany a podnikatelskými subjekty v České republice a uvedených teritorií a napomáhá svými kontakty a možnostmi k realizaci projektů, vedoucích k rozvoji ekonomik zemí těchto národů.

02Navazuje a rozšiřuje kontakty mezi kulturními a podnikatelskými subjekty obou zemí.

03Šíří znalosti a informace o kultuře, hospodářství, ekonomických i finančních podmínkách a právních předpisech jmenovaných zemí.

04Vede evidenci členů Spolku.

05Zabezpečuje propagaci a šíření informací o aktivitách svých členů.

06Navazuje a rozvíjí styky s obdobnými spolky, kulturními institucemi a komorami a fondy v tuzemsku i v zahraničí a uzavírá s nimi dohody.

07Vykonává vedlejší výdělečnou činnost, jako jsou sympozia, přednášky, semináře, školení, konzultace, rekvalifikační a vzdělávací kurzy, zahraniční mise, exkurse, reklamní, zprostředkovatelská a poradenská činnost a služby a to k naplnění cíle Spolku a vše pouze na podporu řádného fungování hlavní činnosti Spolku.

ODECZECH.