Logo

O nás

Dne 16 ledna 2008 byl podán přípravným výborem, který zmocnil Ing. Stanislavu Rousovou Návrh na registraci Společenského fondu „Otevřené dveře Evropy“. o.s. Registrace se uskutečnila dne 27.2.2008 pod číslem jednacím №: VS/1-1/70 658/08 – R. Společenskému fondu bylo mu přisvojeno IČO: 226 81 493 a DIČ: CZ226 81 493. Do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 13050 byl fond zapsán dne 1.1.2014, jako spolek s názvem Fond „Otevřené dveře Evropy“ z.s.

Historie našeho fondu:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ODECZECH.