O nás

O nás

Dne 16 ledna 2008 byl podán přípravným výborem, který zmocnil Ing. Stanislavu Rousovou Návrh na registraci Společenského fondu „Otevřené dveře Evropy“. o.s. Registrace se uskutečnila dne 27.2.2008 pod číslem jednacím №: VS/1-1/70 658/08 – R. Společenskému fondu bylo mu přisvojeno IČO: 226 81 493 a DIČ: CZ226 81 493. Do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 13050 byl fond zapsán dne 1.1.2014, jako spolek s názvem Fond „Otevřené dveře Evropy“ z.s.

Historie našeho fondu:

2008

 • Registrace Společenského fondu „Otevřené dveře Evropy“, o.s., (občanského sdružení), na Ministerstvu vnitra České republiky.
 • Rozhodnutí Úřadu práce v Brně společenský fond dostal povolení k získávání cizinců na volná pracovní místa.
 • Uzavřena dohoda o spolupráci No.:1/08 s „SNOKAT Limited“ – Projekt: Výstavba center pomoci na Ukrajině.

2009

 • Rozhodnutí valné hromady pomáhat se zajištěním finančními instituty výhodných finančních zdrojů ve prospěch projektů členů fondu, proti garančnímu zabezpečení.

2010

 • Rozhodnutí valné hromady o zahájení spolupráce s neziskovými organizacemi v Africe, zajištění a předání do JAR (SA) humanitární pomoci: zdravotnické a rehabilitační pomůcky – „antidekubitní“ systém UNI CARE 13/0022171, pro účinnou pomoc nepohyblivým pacientům.

2011

 • Zpracování koncepce rozvoje spolupráce na 2012-2017 a podíl účasti na projektech především neziskových a humanitárních organizací ve světě i v České republice.

2012

 • Uzavřena Dohoda o spolupráci s TOO „JOLBASSHI“ No.:497/01 z 14.11.2012, Kazachstán, pro rozvoj spolupráce v oblasti bio – produkce a její výroby v Kazachstánu.

2013

 • Uzavřena Dohoda o spolupráci k Projektu „Ruské dopravní sítě“ – za účelem pomoci českým výrobcům v dodávkách do Ruské Federace.
 • Uzavřena Dohoda o spolupráci a zajištění služeb za účelem pomoci českým výrobcům v dodávkách do Ruské Federace, Republiky Kazachstán a okolních zemí.
 • Uzavřena Dohoda o spolupráci a organizaci služeb s cílem rozvoje projektu „Výstavba vesnic ekonomických rodinných domů“ za účelem pomoci českým výrobcům v dodávkách do Ruské Federace, Kazachstánu a okolních zemí.
 • Uzavřena Generální dohoda o společné činnosti s neziskovým, charitativním fondem „EKOGRAD“ No.:EE 1-27/02-13 z 27.2.2014, a založení pracovního konsorcia „INOMIR“ pro rozvoj inovačních projektů a podpory mladých vědců, umělců a sportovců.

2014

 • Schválena valnou hromadou účast na rozvojovém programu a financování projektu „Rekonstrukce a rozvoj ekonomiky Kyrgyzstánu na období 2014-2024“, předání Vicepremiéru Kyrgyzské republiky k projednání.
 • Podepsána Generální dohoda o spolupráci s německou společností „ELCI Engineering Gmbh“ No.: 624 z 27.11.2014 o pomoci a aktivní účasti při výběru strategického partnera pro rozvojový projekt „GAZ24“.
 • Řádná valná hromada fondu na svém zasedání schválila Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku.
 • Došlo k navázání spolupráce s MBBE Finanz a Treuhand AG, pro rozvoj aktivit v oblasti financování projektů pro členy, ověřování identity klientů a zpracování podkladů k projektům.

2015

 • Zpracována a odeslána k rukám Prezidenta Republiky Sudán (č.j.: KI 0012602/15) parafovaná DOHODA mezi vládou Severního Sudánu a vedoucím partnerem Konsorcia firem EU a Asie pro realizaci „Programu rekonstrukce a rozvoje ekonomiky Sudánu“ a Program uskutečnění Plánu Rekonstrukce a Rozvoje Ekonomiky Republiky Sudán v letech 2015-2025.
 • Uzavřena dohoda o založení společnosti AVRORA v JAR (SA) pro podporu realizace projektu „Zřízení centra aviace Kwa - Zulu Jižní Afriky“ - „JACOB“ na základě koncepce předložené zpracovatelem „FPK „ETEM-Ata““, obsahující množství samostatných vzájemně propojených projektů výrobních i sociálních. Fond vstoupil v přímý kontakt s Vládou JAR, jednání probíhala v době od 12.6. – 28.6.2015 v Pretorii a Durbanu (SA).
 • Navázání spolupráce s Ministerstvem zemědělství Republiky Kazachstán s cílem realizace „Plán národů“ a aktivní podíl na činnosti spojené s realizací projektů založení mléčných teritoriálních výrobních podniků s komplexním servisním zajištěním, a dosažení postupné soběstačnosti v potravinářské a zemědělské výrobě.

2016

 • Dokončena přeregistrace fondu z občanského sdružení na spolek Fond „Otevřené dveře Evropy“ z.s.
 • V rámci podpory projektu rozvoje talentované mládeže České republiky v oblasti sportu, vědy a kultury, pokračoval Fond „Otevřené dveře Evropy“ z.s. jednání o možnostech úzké spolupráce, hostování a všestranné pomoci s zahraničními neziskovými organizacemi zabývajícími se obdobným druhem podpory za účelem spolupráce.
 • Ve stádiu přípravných jednání je participace na koncepci projektu „Rozpracování komplexního projektu průmyslového parku Cape Fria“, v Namíbii.
 • Byla dohodnuta pomoc a spolupráce na projektech „EkoAgro“, Republika Kyrgyzstán.
 • Došlo k odsouhlasení podkladů pro zřízení služby online dárcovství a vužití platební brány „DARUJME.CZ“ - „FODE“, (Fond„Otevřené dveře Evropy“ z.s.) , jako efektivní komunikaci s dárci, která je základem pro úspěšný fundraising, kdy základní osobní data dárce, které vyplňuje při platbě naší neziskové organizaci zkráceně nazývané „FODE“, slouží pro možnost komunikace s dárcem. Jedná se o znak transparentnosti – účast na PRESTIŽNÍM PROJEKTU – viz stránka Projekty.

Log in